ennlfrpl
info@plpcoatings.com   (+32) 13 66 75 46

Privacy Policy

Polityka prywatności PLPCOATINGS
Wersja 2.0
Tę stronę ostatnio edytowano 24 maja 2018 r.

1. KIM JESTEŚMY

PLPCOATINGS
Teren przemysłowy Ravenshout
Numer przedsiębiorstwa 4022
Havenlaan 8
3980 Tessenderlo
Belgia

Nasz adres internetowy : www.plpcoatings.com

Jeśli masz jakiekolwiek pytania po przeczytaniu naszego oświadczenia o ochronie prywatności lub chcesz się z nami skontaktować, skontaktuj się z nami na adres

info@plpcoatings.com

2. TWOJA PRYWATNOŚĆ

W trakcie naszych kontaktów z Tobą zbieramy i przetwarzamy dane osobowe o Tobie. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje pozwalające nam zidentyfikować Cię jako osobę fizyczną, na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Dążymy do ochrony Twojej prywatności. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, które dotyczą ochrony danych i prywatności, w tym ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

2.1 Niniejsza polityka ochrony prywatności dotyczy danych osobowych pochodzących od:

 • Odwiedzających naszą stronę internetową
 • Dostawców i Klientów, kupujących towary lub usługi

2.2 Ten dokument opisuje:

 • Jakie dane osobowe zbieramy;
 • Dlaczego zbieramy te informacje;
 • Jak będziemy je używali;
 • Jak długo będziemy je przechowywali i zabezpieczali;
 • Jak można się z nami skontaktować;
 • Twoje prawa w odniesieniu do będących w naszym posiadaniu danych osobowych, łącznie z prawem do zmiany, usuwania i przeglądania Twoich informacji.

3. ODWIEDZAJĄCY NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Kontakt

Kiedy odwiedzający nawiązuje kontakt lub wysyła wiadomość, zbieramy dane osobowe, aby umożliwić odpowiedź na Twoje pytanie. Przechowywanie tych danych jest nieograniczone w czasie, ale nie wykorzystujemy ich do celów marketingowych.

Pliki Cookie

Nawiązując kontakt i zadając pytanie, możesz wskazać, czy możemy zapisać twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz stronę internetową w pliku cookie. Robimy to dla Twojej wygody, aby nie trzeba było ponownie wprowadzać tych informacji w celu uzyskania nowej odpowiedzi. Te pliki cookie są ważne przez rok.

Jeśli masz konto i logujesz się do tej witryny, przechowujemy tymczasowy plik cookie, aby ustalić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Po zalogowaniu zapisujemy niektóre pliki cookie w połączeniu z Twoimi danymi logowania i opcjami wyświetlania ekranu. Pliki cookie do logowania są ważne przez 2 dni, a pliki cookie do wyświetlania na ekranie 1 rok. Jeśli wybierzesz opcję “Zapamiętaj mnie”, Twój login zostanie zapisany na 2 tygodnie. Po wylogowaniu się z konta pliki cookie do logowania są usuwane.

Treści zapożyczone z innych stron internetowych

Wiadomości na tej stronie mogą wyświetlać treści przejęte (na przykład filmy, zdjęcia, wiadomości). Treści zapożyczone z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jakby odwiedzający odwiedził tę drugą stronę.

Witryny te mogą zbierać dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, włączać śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z tą zawartością zapożyczoną, w tym interakcję z zawartością zapożyczoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Analityka

Dane o użytkownikach i ich zachowaniu udostępniamy za pomocą Google Analytics i Clicky.
Poniżej możesz przeczytać, jak Google Analytics i Clicky postępują z Twoimi danymi.

Zgodność Google Analytics z RODO
Tekst dotyczący zgodności Clicky z RODO

Komu udostępniamy Twoje dane

Dostępne na życzenie za pośrednictwem naszego formularza danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane innym dostawcom usług, którzy świadczą określone usługi poza powyższymi dostawcami.

Siteground GDPR: Nasz dostawca usług hostingowych może zbierać informacje, aby zagwarantować skuteczność i bezpieczeństwo witryny. Dane osobowe nie są w to włączone.

WordFence:  dostawca zabezpieczeń, który aktywnie skanuje potencjalnie szkodliwe boty / użytkowników i zabezpiecza instalację witryny przed złośliwymi atakami.

Dropbox: przechowujemy kopie zapasowe witryny przez 90 dni na naszych serwerach Dropbox. Po 90 dniach są automatycznie usuwane.

Amazon: Przechowujemy kopie zapasowe strony przez 90 dni na naszych serwerach Amazon. Po 90 dniach są automatycznie usuwane.

ManageWP: Wtyczka, której używamy do zarządzania witryną i jej aktualizowania z centralnego serwera.

Gravatar: Dostarcza obraz, który pojawia się obok postów subskrybenta, blogów itp. Anonimowy ciąg znaków, utworzony na podstawie adresu e-mail (jest to tak zwany skrót), może zostać wysłany do usługi Gravatar, jeśli jej używasz.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Metadane powiązane z zadanym pytaniem są przechowywane na zawsze. W ten sposób możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać reakcje uzupełniające, zamiast je modyfikować.

Dane osobowe użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli dotyczy), przechowujemy również w ich profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać, zmieniać lub usuwać swoje dane osobowe w dowolnym momencie (nazwy użytkownika nie można zmienić). Administratorzy witryny mogą również wyświetlać i zmieniać te informacje.

Kopie zapasowe witryny przechowujemy 90 dni, po czym są one usuwane, a wszystkie dane są niszczone.

Dokąd wysyłamy Twoje dane

Gdy użytkownik nawiązuje kontakt lub wysyła wiadomość, ich komentarze mogą być kierowane za pośrednictwem automatycznej usługi wykrywania spamu. Informacje te będą przechowywane do późniejszego wykorzystania na naszym serwerze internetowym. Dostępne na życzenie za pośrednictwem naszego formularza danych osobowych. Kopie zapasowe danych na naszym serwerze internetowym są umieszczane na serwerach Amazon w UE i na serwerach Dropbox w USA. Po 90 dniach te kopie zapasowe i wszystkie dane są automatycznie niszczone.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto na tej stronie lub zadałeś pytanie, możesz poprosić o plik eksportu Twoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu, łącznie z wszystkimi danymi, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie. Nie obejmuje to żadnych danych, które zobowiązani jesteśmy przechowywać do celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Media

Jeśli jesteś użytkownikiem zarejestrowanym i przesyłasz zdjęcia na stronę, powinieneś unikać przesyłania zdjęć z danymi lokalizacji EXIF GPS. Odwiedzający stronę mogą pobrać obrazy ze strony internetowej i wyświetlić dane o lokalizacji.

4. KLIENCI I DOSTAWCY

Kiedy zarejestrujesz się u nas, możemy poprosić Cię o szereg informacji, w tym Twoje:

 • Nazwisko;
 • Adres pocztowy/korespondencyjny;
 • Adres Email;
 • Numer telefonu;
 • Funkcję / zawód;

Jeśli kupujesz lub dostarczasz produkty i usługi, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • Aby odpowiedzieć na twoje pytania;
 • Aby informować Cię o naszych produktach i usługach;
 • Aby pomóc w realizacji Twojego zamówienia;
 • Aby zarządzać dostawami i zwrotami;
 • Aby zarządzać Twoim kontem, w tym, w stosownych przypadkach, przeprowadzać identyfikację, kredyt i inne kontrole w tle;
 • Aby zarządzać rachunkiem kredytowym (jeśli dotyczy), łącznie z przeprowadzaniem kontroli kredytowej;
 • Do celów badania rynku;
 • Do publikowania trendów i / lub zwiększania użyteczności i zawartości naszej strony internetowej;
 • Do łączenia ze stronami i serwisami społecznościowymi, na przykład w celach reklamowych;
 • Aby powiadomić Cię o ważnych zmianach lub rozbudowie naszej witryny lub usług;
 • Aby poradzić sobie z zapytaniami i skargami;
 • Do zarządzania roszczeniami i ubezpieczeniami;

Niewykluczone, że zachowamy Twoje wiadomości wysłane do nas mailem lub inną drogą. Czasami poprosimy Cię o podanie bliższych danych, istotnych dla danej sytuacji. Dane te umożliwiają nam przetwarzanie Twoich zapytań i reagowanie na Twoje prośby.

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których je używamy. Okres, w którym przechowujemy dane osobowe, zostanie określony na podstawie szeregu kryteriów, w tym celów, dla których wykorzystujemy informacje, ilości i wrażliwości informacji, potencjalnego ryzyka wynikającego z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia informacji, oraz naszych zobowiązań ustawowych i regulacyjnych.

5. ZABEZPIECZENIE

Zobowiązujemy się chronić dane osobowe, które nam przekazujesz. Stosujemy odpowiednie środki w celu ochrony informacji, które przesyłasz za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz informacji, które zbieramy i przechowujemy o naszych dostawcach.

Niestety przesyłka informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż zrobimy co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych za pośrednictwem naszej strony internetowej i każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem, dostępem lub modyfikacją.

Jeśli utworzyłeś konto lub jesteś zarejestrowany do korzystania z usług online, dane Twojego konta mogą być chronione hasłem. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności hasła i wylogowanie się po zakończeniu przeglądania.

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Robimy wszystko, aby bezpiecznie przechowywać twoje dane i nimi zarządzać.

Regularnie aktualizujemy nasze

 • Oprogramowanie zapory sieciowej
 • Systemy operacyjne dla serwerów i komputerów PC
 • Programy antywirusowe oraz pliki definicji i bazy danych
 • Oprogramowanie sprzętowe
 • Oprogramowanie do filtrowania stron internetowych
 • Oprogramowanie antyspamowe
 • IPS i oprogramowanie do kontroli aplikacji

Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach PLPCOATINGS lub na serwerach stron trzecich. Nigdy nie połączymy tych danych z innymi, dostępnymi nam, danymi osobowymi.

Nasi pracownicy znają procedury bezpieczeństwa i potrzebę odpowiedniego zabezpieczania.

Instalujemy i aktualizujemy wtyczki na wszystkich naszych stronach internetowych, które pozwalają nam monitorować i zabezpieczać nasze dane.

Ustanowiliśmy procedurę natychmiastowego informowania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu danych i podjęcia niezbędnych działań w celu ograniczenia szkód.

Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim. W niektórych przypadkach dane mogą być udostępniane wewnętrznie. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania i zachowania poufności danych.

Ochrona Twoich danych osobowych

Transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna; ryzyko to jest powszechne w Internecie, a nie specyficzne dla naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych (w tym danych osobowych), przekazywanych do naszych usług; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko.

Ważne jest, abyś chronił się przed nieautoryzowanym dostępem do Twojego hasła i urządzenia komputerowego. Po zakończeniu sesji koniecznie wyloguj się i zamknij przeglądarkę. Pomoże to zapobiec uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych, jeśli dzielisz z kimś swoje urządzenie komputerowe lub korzystasz z urządzenia komputerowego w miejscu publicznym, takim jak biblioteka lub kawiarnia internetowa.

Cele

Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać żadnych danych do celów innych niż opisane w niniejszej Polityce prywatności, chyba że wcześniej uzyskaliśmy Twoją zgodę.

Pytania

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka prywatności była pomocna w określeniu sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe i Twoje prawa do kontrolowania ich.

Prosimy o kontakt jeśli masz jakieś pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi;

info@plpcoatings.com